13 Июль 2017
Театр журнали

  

“Teatr” адабий-бадиий, ахборот-реклама журнали таҳририятининг

 

НИЗОМИ

 

1. УМУМИЙ  ҚОИДАЛАР

1.1. Ушбу Низом “Teatr”журнали таҳририяти (кейинги ўринларда –“Таҳририят” деб аталади) фаолиятининг ташкилий, иқтисодий, ҳуқуқий ва ижтимоий асосларини белгилаб беради. 

“Teatr”журналининг муассиси Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги (кейинги ўринларда – “Муассис” деб аталади) ҳисобланади.

1.2. Таҳририят ўз фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг “Оммавий ахборот воситалари тўғрисида”ги, «Ахборот олиш принциплари ва кафолатлари тўғрисида»ги, «Реклама тўғрисида»ги, «Ноширлик фаолияти тўғрисида»ги, «Журналистик фаолиятни ҳимоя қилиш тўғрисида»ги, «Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида»ги, «Давлат сирларини сақлаш тўғрисида»ги, «Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисидаги» қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармонлари, қарорлари, фармойишлари, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қарорлари, ҳукумат қарорлари, Маданият вазирининг фармойишлари, буйруқлари, топшириқлари, кўрсатмаларига ҳамда мазкур Низом ва фаолиятига тааллуқли бўлган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга асосан фаолият юритади.

1.3. Оммавий ахборот воситасининг расмий номи TEATR. Ихтисослашуви:адабий-бадиий, ахборот-реклама журнали. Таҳририят юридик шахс бўлиб, бошқариш ҳуқуқига, мустақил балансига ва Ўзбекистон Республикаси Ғазначилик бўлимида ҳисоб рақамларига, рамзи, муҳри, штамплари ва бланкларига эгадир. Таҳририят муассис — Маданият вазирлиги томонидан ажратиладиган ҳамда ўзи ишлаб топадиган маблағлар ҳисобидан фаолият юритади.

1.4. Таҳририятнинг мазкур Низоми Маданиятвазирлиги томонидан тасдиқланади. Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида ўрнатилган тартибда давлат рўйхатидан ўтгандан сўнг таҳририят юридик шахс мақомига эга бўлади.

1.5. Таҳририят ўз номидан шартномалар тузиши, белгиланган тартибда мулкий ва номулкий ҳуқуқларни, қонунчиликка мувофиқ мулкчилик ҳуқуқи ва бошқа ҳуқуқларнинг объекти бўлиши мумкин. Кўчмас мулклар харид қилиши, судда даъвогар ва жавобгар бўлиш ҳуқуқига эга.

1.6. TEATR журналининг даврийлиги — икки ойда бир маротаба чоп этилади. Нашр тили – ўзбек тили, рус тили. Ҳажми: А–4 (60х84 1/8)форматда, 48 саҳифа. Тарқатилиш ҳудуди – Ўзбекистон Республикаси.

1.7. Таҳририят қарорига кўра, журнал даврийлиги, ҳажми, саҳифалари сони кўпайтирилиши, қўшимча реклама саҳифалари киритилиши мумкин. Журнал адади обуна талабига кўра белгиланади.

Таҳририятнинг юридик манзили: Тошкент шаҳри, Мирзо Улуғбек тумани, Тараққиёт кўчаси, 49-уй. Электрон манзил:uzteatrjurnal@mail.ru, uzteatrjurnali@umail.uz

 

 

2. ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАСИНИНГ МАҚСАД ВА ВАЗИФАЛАРИ

 

2.1. Таҳририятнинг асосий мақсади қуйидагилардан иборат:

- “Teatr”журнали ўзбек ва рус  тилларида чоп этилган ҳолда  Ўзбекистон халқининг  моддий-маънавий қадриятлари, миллий санъатнинг барча тур ва жанрлари ҳақида ахборот тарқатиш, айниқса, театр санъатининг  энг яхши намуналари, муаммолари ва халқ ижоди, Республиканинг маданий-маърифий муассасалари фаолиятини ёритиш;

- Республика ижтимоий, маърифий, маданий, сиёсий, илмий, адабий, иқтисодий ҳаётида содир бўлаётган демократик ўзгаришларни ҳамда дунёда содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларни холис ва мунтазам ёритиб бориш, маданият ва санъат соҳасида турли ахборот ва маълумотлар бериб бориш;

- одамларда юксак маданият руҳини тарбиялаш, уларда ахлоқий-маънавий фазилатларни шакллантиришга қаратилган тарғибот ва ташвиқот ишларини олиб бориш;

- ёш авлодни миллий қадриятлар ва тарихий меросга ҳурмат руҳида тарбиялаш, уларнинг интеллектуал салоҳиятини оширишга кўмаклашиш ва бошқалар.

 

2.2. Таҳририят ушбу мақсадларга эришиш учун қуйидаги вазифаларни бажаради:

- эълон қилинаётган мақолалар ва ахборотлар юқори профессионал даражада, объектив ва ҳаққоний бўлишини таъминлайди;

- умуминсоний маънавий-эстетик тамойиллардан келиб чиқиб, муштарийларда гўзаллик ҳиссини, соғлом бадиий дидни ривожлантиради;

- миллий-маънавий қадриятларга, давлатнинг тарихий анъаналарига қизиқиш ўсиб бориши муносабати билан Республиканинг бадиий-эстетик жараёнларини тушунарли шаклда ёритиб боради;

- Ўзбекистон санъати ва маданиятининг миллий ўзига хослигини чуқур ўрганиш ва ёритишга ёрдам беради;

- адабий-бадиий иловалар, альбомлар чиқаради, реклама-ахборот фаолиятини амалга оширади, театр-томоша, концерт тадбирларини ўтказади, бадиий ва бошқа кўргазмалар ташкил этади;

- ҳар бир ходим салоҳиятининг тўла намоён бўлишига эришиш мақсадида таҳририят ижодий жамоасида қулай иш шароитини яратади;  

- меҳнат ва ишлаб чиқариш интизомини мустаҳкамлайди;

- ходимларни ўз хизмат вазифаларини бажариши учун зарур бўлган техника воситалари ва бошқа воситалар билан таъминлайди;

- Таҳририят ходимларининг муассислар томонидан уюштириладиган Халқаро ва Республика миқёсидаги маданий тадбирларда иштирок этиши ҳамда бу ҳақида журнал саҳифаларида ёритишини таъминлайди;

- Ўзбекистон Республикасидаги ҳамда хорижий мамлакатлардаги даврий нашрлар, ижодий уюшмалар ва жамоат ташкилотлари билан алоқалар ўрнатади ва бу алоқаларни ривожлантириб боради;

2.3. Мамлакатимиз ва жаҳоннинг машҳур маданият ва санъат муассасалари, музейлар, кўргазмалар, маданият ва  истироҳат боғлари, маданий мерос объектлари, таниқли санъат, маданият намояндалари ҳақида туркум мақолалар чоп этади.

2.5.Халқимиз, ёшларимизнинг руҳий оламини издан чиқаришга қаратилган турли маънавий таҳдидлар, паст савияли «оммавий маданият», мамлакатимиздаги тинч ва осойишта турмуш тарзини издан чиқаришга уринаётган турли бузғунчи оқимлар фаолиятини фош қилувчи, халқимизни огоҳлик, ҳушёрликка даъват этувчи, уларни юксак ватанпарварлик руҳида тарбияловчи материаллар бериб боради.

2.6. Аҳолини қизиқтирган долзарб ва кўнгилочар, ҳажвий мавзуларда суҳбатлар, сурат-топишмоқлар, бошқотирмалар, давра суҳбатлари, учрашувлар уюштиради.

2.7. Журнални замонавий дизайн ва матбаачиликдаги илғор тажрибалар асосида доимий такомиллаштириб бориш, ўрнатилган тартибда унинг ҳажми ва саҳифаларини кенгайтириш, мазмунан бойитиб бориш, янги рукн ва саҳифалар ташкил этиш.

 

3. МУАССИСНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Муассисоммавий ахборот воситасининг рўйхатда қайд этилган номидан фойдаланиш ва уни тасарруф этиш;

таҳририятнинг бошқарув органларини шакллантиришда таъсис шартномаси, таҳририят устави (низоми) ва қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иштирок этиш;

фойдани тақсимлашда ва зарарларнинг ўрнини қоплашда иштирок этиш;

энг катта ҳажми ва чиқариладиган муддати таҳририят уставига (низомига) ёки муассис ва таҳририят ўртасидаги шартномага мувофиқ белгиланадиган, реклама тусида бўлмаган хабар ёки материални ўз номидан оммавий ахборот воситасида бепул жойлаштириш;

таҳририятнинг фаолияти тугатилган тақдирда, кредиторлар билан ҳисоб-китоб қилинганидан кейин қолган мол-мулкни ёки унинг қийматини қонун ҳужжатларида назарда тутилган тартибда олиш ҳуқуқига эга.

Муассис қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа ҳуқуқларга ҳам эга бўлиши мумкин.

3.2. Муассистаҳририятни ташкил этиши;

таҳририят уставини (низомини) тасдиқлаши;

таҳририят билан шартнома тузиши;

оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини таъминлаши;

оммавий ахборот воситалари тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини таъминлаши;

муассиснинг устав фонди ўзгарганлиги ҳақида, агар устав фондида чет эл инвестициялари улуши “Оммавий ахоборот воситалари тўғрисида”ги Қонун 8-моддасининг тўртинчи қисмида назарда тутилган чегарадан ортиб кетган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан белгиланадиган ваколатли давлат органини  хабардор этиши шарт.

 

4. ТАҲРИРИЯТНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

 

4.1.Таҳририят қуйидаги ҳуқуқларга эга:

- журналнинг дастурий йўналишини ишлаб чиқишда қатнашиш;

- журналнинг ҳажми ва безагини мустақил белгилаш, уни чоп этувчи корхоналарни эркин танлаш ҳамда чоп этишни ташкил этиш;

- мустақил равишда белгиланган нархлар ва тарифлар бўйича хизматларни ҳисобга олган ҳолда амалга ошириш, ўз маҳсулотини эркин сотишни ташкил этиш;

- реклама ва ахборот фаолияти билан шуғулланиш;

- қўшимча ишчи кучини жалб этиш;

- рухсат этилган ҳолларда савдо фаолияти орқали ўз маҳсулотларини сотиш учун савдо нуқталари очиш;

- қонунчиликда белгиланган бошқа ҳуқуқлар.

4.2.Таҳририятнинг мажбуриятлари қуйидагилардан иборат:

- журнални Низомда белгиланган вақт ва ҳажмларда ҳамда сифатли чоп этилишини таъминлаш;

- обуначи бўлган истеъмолчиларнинг ҳуқуқларини таъминлаш;

- журналда нашрга оид маълумотларни тўлиқ  бериб бориш;

- Муассис билан тузилган шартномада белгиланган вазифаларни бажариш;

- қонунчиликда белгиланган бошқа мажбуриятлар.

 

5. ТАҲРИРИЯТ БОШҚАРУВ ОРГАНЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТАРТИБИ

5.1. Таҳририятга муассис Ўзбекистон Республикаси Маданият вазири томонидан лавозимга тайинланадиган ва лавозимдан озод қилинадиган бош муҳаррир раҳбарлик қилади.

5.2. Бош муҳаррир ўз фаолиятини таҳририят номидан якка раҳбарлик принципида Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларига ва мазкур Низомга асосан берилган ҳуқуқлар доирасида олиб боради.

5.3. Бош муҳаррир таҳририят фаолиятига умумий раҳбарлик қилади ва зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни бажарилишига жавоб беради.

5.4. Бош муҳаррир:

ўрнатилган тартибда таҳририят мол-мулки ва маблағларини тасарруф этади;

тижорат тизимлари, бошқа юридик ва жисмоний шахслар билан тегишли хизматлар кўрсатиш учун шартномалар (контрактлар) тузади;

барча муассасалар, ташкилотлар ва жисмоний шахслар билан муносабатларда таҳририят манфаатларини ҳимоя қилади;

таҳририят номидан шартномалар ва битимлар тузади ва ушбу операцияларни бажариш учун ишончномалар беради;

таҳририят номидан ишончномасиз иш юритади;

ходимларнинг лавозим мажбуриятларини ва ички меҳнат тартиби қоидаларини ўрнатилган тартибда тасдиқлайди, таҳририятходимларини лавозимга тайинлайди ва лавозимдан озод этади;

таҳририят фаолияти масалаларига оид ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига зид бўлмаган буйруқларни, йўриқномаларни ва бошқа ҳужжатларни чиқаради;

қонунчиликка мувофиқ таҳририят номидан ташкилотлар ва фуқароларга эътироз ва даъволар бериш ҳақида қарорлар қабул қилади;

қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда белгиланган ваколатлар доирасида бошқа масалаларни кўриб чиқади ва ҳал қилади;

 оммавий ахборот воситасининг муассиси, тарқатувчиси, бошқа юридик ва жисмоний шахслар, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари билан муносабатларда таҳририят номидан иш юритади;

журналнинг чоп этиладиган ҳар бир сони чиқарилиши ва тарқатилиши фақат бош муҳаррир рухсатибилан амалга оширилади;

таҳририят “Матбуот тарқатувчи” АК ва “Ўзбекистон почтаси” ОАЖнинг ҳудудий бўлимлари, бошқа матбуот тарқатиш ташкилотлари ҳамда турли ташкилот ва корхоналар билан тузилган шартномаларга мувофиқ ўз ишлаб чиқариш-хўжалик фаолиятини режалаштиради.

5.5.Бош муҳаррир вақтинча ишда бўлмаган тақдирда унинг ваколатлари таҳририятдаги бош муҳаррир ўринбосарига ўтади. Бош муҳаррир вазифасидан кетган тақдирда унинг ваколатлари янги бош муҳаррир тайинлангунига қадар бош муҳаррир вазифасини бажарувчи зиммасида бўлади.

5.6. Таҳририят қонун ҳужжатларига мувофиқ эҳтиёждан келиб чиққан ҳолда Таҳрир ҳайъати ва Жамоатчилик кенгаши ташкил қилиши мумкин.

Таҳрир ҳайъати ва Жамоатчилик кенгаши журналнинг ижодий истиқболи масалалари билан шуғулланади. Унинг чиқарган қарор ва хулосалари маслаҳат мақомида бўлади.

 

6. ТАҲРИРИЯТНИНГ МОЛИЯВИЙ-ХЎЖАЛИК ФАОЛИЯТИ

6.1. Таҳририятнинг молиявий  таъминланиш манбалари қуйидагилардан иборат:

-         Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан ажратилган бюджет маблағлари;

-         журнал обунасидан, реклама ва эълонлардан тушган маблағлар;

-         ҳомийлар маблағлари;

-         амалдаги қонунчиликда ман этилмаган бошқа манбалар.

 

6.2. Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигиҳар хўжалик йили учун даромадлар ва сарф-харажатлар сметасини, уларга киритилган ўзгартириш ва қўшимчаларни рўйхатдан ўтказишда иштирок этади.

6.3. Таҳририятнинг хўжалик ҳисобидаги маблағи эвазига ходимларнинг журнал фаолиятига қўшган ҳиссасига қараб қонунчиликда белгиланган тартибда қўшимча ҳақ белгиланади.

6.4. Журналнинг обуна баҳоси, реклама ва эълонлар, бошқа хизматлар учун тўланадиган ҳақ Таҳририят томонидан ишлаб чиқилади ҳамда бозор иқтисодиёти талаблари билан боғлиқ равишда унга ўзгартиришлар киритиб борилиши мумкин.

6.5. Таҳририят амалдаги қонунчиликка мувофиқ корхоналар, ташкилотлар ва муассасалар, юридик ва жисмоний шахслар билан молиявий-тижорат келишувларини амалга оширади.

6.6. Тижорат материаллари ва реклама эълонларини журналда жойлаштириш тартиби, уларнинг нархи, бундай материалларни уюштирганлик учун ходимлар ва жамоатчи фаолларни моддий рағбатлантириш шартлари жамоа умумий йиғилишида қабул қилинадиган Низом билан белгиланади.

Реклама ва эълонларни уюштириш бўйича Таҳририят қошида ёки бевосита Таҳририят таркибида махсус тузилмалар ҳам тузилиши мумкин.

6.7. Таҳририят Муассиснинг розилиги билан хайрия ва ҳомийлик маблағларини, ташкилот, корхона, муассаса ва фуқаролар хайрия маблағларини, реклама, тадбиркорлик, тижорат, ноширлик фаолиятидан тушган даромадларини қонунда белгиланган тартибда Таҳририятнингмоддий-техник базасини мустаҳкамлаш ҳамда ходимларини мукофотлаш ва рағбатлантириш, уларга моддий ёрдам кўрсатиш ҳамда амалдаги қонунларга мувофиқ равишда бошқа мақсадларга мустақил сарфлаш ҳуқуқига эгадир.

6.8. Таҳририят ҳомийлар, юридик ва жисмоний шахслар билан ўз номидан олди-сотди, ташиш, сақлаш, суғурталаш, ижарага олиш каби шартномалар тузади.  Турли кўчмас мулкларни ижарага олиш, бериш, қуриш ва сотиб олиш;

 

7. ЖУРНАЛ ЧОП ЭТИЛИШИНИ ВАҚТИНЧА ТЎХТАТИБ ТУРИШ ЁКИ ТУГАТИШ АСОСЛАРИ ВА ТАРТИБИ

7.1. Оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини тўхтатиб туриш ёки тугатиш рўйхатдан ўтказувчи органнинг даъво аризаси асосида суднинг қарорига кўра амалга оширилади.

7.2. Муассис оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини таҳририят Низомида ёки муассис ва таҳририят ўртасидаги тузилган шартномада назарда тутилган ҳолларда ҳам тўхтатиб туриш ёки тугатишга ҳақлидир.

7.3. Муассис оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини тўхтатиб туриш ёки тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинганидан кейин ўз қарори ҳақида рўйхатдан ўтказувчи органни уч кун ичида ёзма шаклда хабардор этади. Мазкур хабарнома ушбу оммавий ахборот воситасининг тўхтатиб турилиши ёки тугатилишидан олдинги сўнгги чиқишларидан бирига жойлаштирилади.

7.4. Оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини суд қарори билан тўхтатиб туриш рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан оммавий ахборот воситасига нисбатан чиқарилган огоҳлантиришга сабаб бўлган қонун ҳужжатлари бузилиши такрорий огоҳлантиришдан кейин бир ой ичида бартараф этилмаган тақдирда амалга оширилади.

7.5. Оммавий ахборот воситасини чиқарилишининг қайта рўйхатдан ўтказувчи орган аниқлаган қонун ҳужжатлари бузилиши бартараф этилганлигини тасдиқловчи маълумотлар муассис ва (ёки) таҳририят томонидан судга тақдим этилганидан кейин суд қарорига асосан амалга оширилади.

7.6. Оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини тугатиш тўғрисида суд томонидан қарор қабул қилиш учун қуйидагилар асос бўлиши мумкин:

оммавий ахборот воситаси тўғрисидаги қонун ҳужжатлари талаблари таҳририят томонидан мунтазам равишда бузиб келинганлиги, бу ҳақда рўйхатдан ўтказувчи орган томонидан муассис ва (ёки) таҳририят номига ёзма огоҳлантиришлар юборилганлиги;

суднинг оммавий ахборот воситасини чиқаришни тўхтатиб туриш ҳақидаги қарори бажарилмаганлиги;

оммавий ахборот воситасининг олти ойдан зиёд вакт чиқарилмаганлиги;

қонун ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳолатлар.

7.7. Оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини тугатиш унинг рўйхатдан ўтказилганлиги тўғрисидаги гувоҳноманинг ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлади.

7.8. Муассис томонидан оммавий ахборот воситасининг чиқарилишини тугатиш тўғрисида қарор қабул қилинган тақдирда таҳририят муассиснинг рухсати билан айни шу номдаги оммавий ахборот воситасини белгиланган тартибда таъсис этишга ҳақлидир. Бундай ҳолларда оммавий ахборот воситасини қайта рўйхатдан ўтказиш талаб қилинади.

7.9. Таҳририят фаолияти тугатилаётган тақдирда муассис томонидан тузилган Тугатиш комиссияси таҳририят раҳбарлигини зиммасига олади ва белгиланган муддат ичида таҳририят фаолиятнинг тугатилишига доир барча ишларни амалга оширади.

 

8.  НИЗОМНИ ҚАБУЛ ҚИЛИШ ВА УНГА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ

Таҳририят Низоми таҳририят ходимларининг камида учдан икки қисми иштирок этган умумий йиғилишда кўпчилик овоз билан қабул қилинади ва Маданият вазирлиги томонидан тасдиқланади. Қабул қилинган Низом қоидалари таҳририятнинг барча ходимлари учун эгаллаб турган лавозимидан қатъи назар мажбурийдир.

Низомга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш Низомни қабул қилиш ва тасдиқлатишдаги тартиб бўйича амалга ошади.

 

 

 

Охирги янгиланиш: 22.06.2021 | 16:20